2024-07-23

АЛСЫН ХАРАА:

Салбартаа хамгийн сайн туршлагуудыг хэрэгжүүлж, байгаль орчин, нийгэм, ажилтнууд, түншүүддээ /оролцогч талууддаа/ үнэ цэнийг бүтээсэн Тэргүүлэгч компани байна.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

Тогтвортой хөгжлийн зорилтыг хангаж мэргэжлийн, өндөр түвшний хариуцлагатай нэр хүнд бүхий хамт олон байна.

НИЙГЭМДЭЭ:

Нийгмийн сайн сайхны төлөө хувь нэмрээ оруулна.

БАГ ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА:

Ажилтнууддаа хөгжих боломж, аюулгүй ажлын байр, аюулгүй ажиллагааны мэдлэг олгох, байгаль орчны хамгаалал, эрүүл мэндийн хөтөлбөр, нэр төртэй, хүндэтгэлтэй, тэдэнд компанитай хамт өсөж хөгжих боломжийг бий болгож дэмжиж ажиллана.

ИТГЭЛТЭЙ ХАРИУЦЛАГАТАЙ:

Бид харилцагч, түншүүддээ итгэлийг даан ажиллах чадвартай бизнесийн өндөр ёс суртахуунтай, хариуцлагатай байгууллага байна.

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ЗАРЧИМ:

Нийгэмдээ болон байгаль орчиндоо ээлтэй байхыг эрхэмлэдэг, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг нэн тэргүүнд хангаж, зөвшөөрөгдсөн ОУ-ын стандартуудыг нэвтрүүлж мөрдлөг болгон ажиллана.